Palvelut

NQE Rakennetekniikka Oy ja NQE Teollisuus Oy toimivat hankkeissa päärakennesuunnittelijana, elementti- ja konepajasuunnittelijana, rakennesuunnitelmien ulkopuolisena tarkastajana ja hankekehitys-/kaavavaiheen rakenneteknisenä asiantuntijana.

Tyypillisiä suunnittelemiamme kohteita ovat koulut, toimisto- ja liikerakennukset, kerrostalot, kattilalaitokset, voimalaitokset, teollisuushallit, pysäköintilaitokset, korjausrakentamisen kohteet ym talo- ja teollisuusalan rakennukset.

Olemme tehokas, asiakkaan toiminnan tarkkaan huomioiva ja joustava toimija. Yrityksestämme saatte suuren kansainvälisen yrityksen palvelut parannettuna yksityisen yrityksen ketteryydellä. Hyvällä, innovatiivisella ja luottamuksellisella palvelulla pyrimme aina asiakkaalle lisäarvon tuottamiseen ja pitkäaikaiseen kumppanuuteen.

NQE on usein hankkeissa mukana jo hankekehitysvaiheesta alkaen, jolloin merkittävimmin voidaan vaikuttaa kustannusten muodostumiseen. Yrityksen johdosta löytyy kokemusta myös rakennusliikkeen hankekehitystehtävistä.

Toimimme koko Suomessa ja muissa pohjoismaissa, teollisuuskohteita on ympäri maapallon. Asiakkaitamme ovat rakennusyritykset, konepajat ja betonielementtitoimittajat, teollisuusrakennusten toimittajat, rakennuttajat, julkisen puolen toimijat ja yksityishenkilöt.

Kaikki vaativammat hankkeet suunnittelemme tietomallintamalla, josta meillä löytyy lähes kahdenkymmenen vuoden kokemus. Tietomallintamisen ohjelmistojamme ovat Tekla Structures ja Autodesk Revit. 2d-suunnitelmat laadimme AutoCad ohjelmistoilla.

Suunnittelutyökaluina käytämme mm. Autodesk Robot Structures- ja muita Autodesk AEC-ohjelmistoja, SKOL-Eurokoodien laskentapohjia sekä lukuisia muita lujuuslaskennan ja rakennusfysiikan ohjelmistoja.

Sisäänrakennettu toimintatapamme on jatkuva parantaminen.